פטרולית – המערכת האולטימטיבית לאבטחה ברשויות

 

מערכת פטרולית הינה פתרון חדשני וטכנולוגי הנותן מענה כולל ומקיף לכל צרכי העיריות והרשויות בתחום האבטחה ומספקת פתרון לכל האגפים ובעלי התפקידים בשרשרת הביטחון בעיריות וברשויות, קטנות וגדולות כאחד.

פטרולית הינה מערכת מבוססת ענן בצד השרת ותוכנת סמארטפון בצד משתמש השטח, הניתנת להורדה מחנות האפליקציות, כך שתהליך הטמעתה הינו קל ומהיר במיוחד. המערכת הינה קלה לתפעול, נוחה למשתמש, המייעלת משמעותית את מערך הניהול והפיקוח בכל הדרגים.

המערכת מספקת מידע אמין ומדוייק מהשטח, על כל המתרחש ובזמן אמת.  מידע זה ניתן לצפייה בדשבורד, בדוחות ובהתראות הנשלחות למייל או במסרונים לטלפון הנייד.

מטרת המערכת הינה לספק לרשויות כלי אמין ומתקדם לניהול כל מערך האבטחה והביטחון בעיר וכלים להגיב בזמן אמת על כל הנעשה בשטח בכל הדרגים, מרמת המאבטח במוסדות החינוך, הקב"טים, הסיירים, ועד למנהלי האגפים.

 

סיור ושיטור עירוני

השיטור העירוני  והסיירים, המהווים את חוליית ההרתעה הניידת והגלויה במנגנון הביטחון של כל רשות, ידווחו על זמן התחלה וסיום המשמרת בפועל וכן ידווחו על זמן  לקיחה והחזרת רכב הסיור, וזאת לצורך התחשבנות עם חברות האבטחה על זמן השימוש ברכב ועל זמן עבודה בפועל של הסיירים. במהלך המשמרת יבצעו הסיירים משימות סיור, שיטור ואבטחה בהתאם למסלולים שהוגדרו להם. הסיירים ידווחו על אירועים חריגים במהלך הסיור ועל ביצוע משימות יזומות במהלך המשמרת. כמו כן יקבלו הסיירים משימות אד הוק מהמוקד או ממנהלי משמרת ויהיה עליהם לאשר ולדווח את ביצוע המשימות. 

 

 

מאבטחים במוסדות חינוך

מאבטחי מוסדות החינוך, המהווים את הזרוע המבצעת הנייחת בשרשרת האבטחה העירונית, ידווחו זמן הגעה לבית הספר, התחלת משמרת וסיום משמרת. פעולות אלו ניתן יהיה לבצע רק בהימצאות פיזית של המאבטח בשטח בית ספר עליו הוא אחראי. המאבטחים ידווחו ביצוע מסלול סריקות בשטח בית הספר כל פרק זמן  וזאת בהתאם למסלול שהוגדר להם  ולתיזמונו, כאשר כל חריגה או עיכוב בביצוע הסריקה ידווח בזמן אמת לממונים. המאבטחים ידווחו על אירועים חריגים במהלך המשמרת וינהלו יומן  אירועים כגון כניסת מבקרים ופרטי הביקור, יציאת ילדים ועוד, כולל אפשרות לחתימות ולצילום ת.ז. או מסמכים. כל הנתונים הנ"ל יועברו מיידית לשרת ויהיו זמינים לדרגים הרלונטיים.

 

מפקחים וקב"טים

המפקחים והקב"טים, בתוקף היותם אחראים על הימצאות המאבטחים במקום ובזמן ועל ביצוע המשימות בהתאם להנחיות, יוכלו לצפות בזמן אמת על התייצבות המאבטחים במוסדות החינוך ולקבל התראות על עיכוב בהגעת המאבטח לבית הספר. כמו כן יוכלו לצפות  בפעילות השוטפת שמבוצעת בשטח ע"י המאבטחים הכפופים אליהם בכל רגע נתון ומכל מקום. בנוסף, ידווח המפקח על ביצוע מסלול פיקוח יומי במוסדות החינוך עליהם הוא אחראי וימלא טופס בקרת מאבטח בגין כל ביקורת שיבצע במוסד החינוך וזאת, בנוסף למילוי טפסי דיווח תקופתיים להם הוא נדרש לצורך דיווח לגורמים הרלוונטיים בעירייה.

 

 
רכזי ביטחון
רכזי הביטחון במוסדות החינוך אמונים לבצע משימות בקרה, רענון נהלים, ועדכון נהלי ביטחון בהתאם להנחיות משרד החינוך והרשות העירונית. רשימת המשימות המעודכנת והמפורטת תישלח לכל רכז בתחילת כל חודש. על רכז הביטחון לדווח ברמת כל משימה על ביצועה ובמידת הצורך לרשום הערות למשימה או למלא טפסים הקשורים למשימה, כגון מילוי טפסי ביצוע תרגיל חירום תקופתי בבית הספר או מילוי טפסי מיגון במסגרת היערכות למצבי חירום וזאת, בהתאם להנחיות של משרד החינוך. כל הנתונים הנ"ל מועברים ישירות לשרת וזמינים למעקב ובקרה של הגורמים הרלוונטיים.

 

 

מוקד עירוני

למוקד העירוני, הגוף שפועל 24/7 ומטפל בארועים שוטפים, מספקת מערכת פטרולית קשר דו כיווני רציף לכל אנשי האבטחה בשטח ברמת צ'ט כללי או משימתי ואיכון מיקומם על המפה בכל רגע נתון. המוקד יכול לפתוח משימות לביצוע בהתאם לצורך, ולצוותם לאנשי השטח הפעילים והמתאימים ביותר לביצוע המשימה בהתאם למצבם ומיקומם הגיאוגראפי. למוקד יכולת לבצע מעקב ובקרה על ביצוע המטלות היומיות והמשימות שנפתחו ולקבל התראות בזמן אמת על חריגות בביצוע.

 

 

מנהלי אגפים 

למנהלי האגפים, עצם היותם אחראיים על כל הנעשה בשטח, מספקת מערכת פטרולית כלים לשליטה ובקרה מלאה על כל אנשי השטח ועל כל הפעילות המבוצעת בזמן אמת, כולל מיקום של כל השומרים על המפה בכל רגע נתון. למנהלים היכולת לוודא ביצוע המשימות והמטלות של אנשי השטח, לקבל התראות בזמן אמת על חריגה מביצוע ודוחות ביצוע תקופתיים מתוזמנים.  באמצעות מערכת פטרולית, הופך השטח להיות שקוף לכל מנהל, מכל מקום ובכל זמן.

 

 

 

אנו מתחייבים ל : 

שקיפות שטח מלאה בזמן אמת

יעילות וניצול טוב יותר של כוח האדם

בקרה והתראות בזמן אמת ומכל מקום

פשטות בתפעול, ידידותי למשתמש

שיפור הרגשת הביטחון לתושב ולאזרח

קיצור משמעותי של זמני התגובה בטיפול באירועים

עלויות תפעול נמוכות, סביבה ירוקה

אמינות ויציבות המערכת

ומעל הכל... ביטחון

 

צור קשר

פטרולית פיתרונות מובייל בע"מ

משרדים: רח' אצ"ל 15 ראשל"צ 7570617  ישראל

טלפון:  1801-224242  פקס: 072-2454931         

דוא"ל:  מכירות- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    תמיכה- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עיריות ורשויות - הורדת חומר טכני

להורדת חומר על פיתרונות מערכת פטרולית ברשויות בתחום האבטחה והביטחון יש להקיש כאן